Sağlık Haftası eylemleri başlıyor

  • Ana Sayfa
  • Sağlık Haftası eylemleri başlıyor
Sağlık Haftası eylemleri başlıyor
Sağlık örgütleri 14 Mart Tıp Bayramı öncesi kamuoyuna açıkladıkları eylem takvimini hayata geçiriyor. Abone ol

26 Şubat’ta Dev Sağlık-İş’in Ankara yürüyüşüyle başlayan eylem programı bugün (10 Mart Çarşamba) ‘katkı payları’nın kaldırılması talebiyle hastanelerde bildiri dağıtımı ile sürecek.

Sağlık örgütleri 24 Şubat’ta bir basın toplantısıyla duyurdukları Tıp Haftası eylem takviminin ilk programını bugün hayata geçiriyor. Türk Tabipler vajinismus tedavisi i Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Sözsen ile Çevre ve Sağlık Derneği tarafından açıklanan program şöyleydi.

-26 Şubat’ta Dev Sağlık-İş’in taşerona karşı gerçekleştirdiği Ankara yürüyüşüne katılım.
-10 Mart’ta hastanelerde ve sağlık emekçilerinin çalıştığı tüm işyerlerinde katkı payları kaldırılsın talepli bildirilerin dağıtılması ve basın açıklamaları yapılması.
-12 Mart’ta bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tek statüde ve güvenceli çalışması, insanca yaşamaya yetecek, kalıcı ve güvenceli temel ücret ödenmesi, sağlık emekçilerinin meslek ve görev tanımlarının yapılması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, tam gün yasasının iptal edilmesi, TBMM alt komisyonda olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesi, sağlıktaki katkı-katılım payı ve her türlü ilave ücretlerin kaldırılması, sağlık hakkının güvenceye alınması talebiyle il sağlık müdürlüklerine yürüyüş ve basın açıklaması yapılması.
-14 Mart Tıp Bayramı’nda hükümetin sağlık politikalarını protesto için Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş yapılması, diğer illerde ise sağlık hakkı yürüyüşleri düzenlenmesi.Kategori : EKONOMİ